Wat is industriële automatisering?

Industriële automatisering is het automatiseren van processen met als doel de productie te optimaliseren. Menselijke arbeid wordt daarbij vervangen door machines en software. De drijfveer voor industriële automatisering is uiteindelijk altijd economisch; het vervangen van mensen door machines leidt ten slotte tot gereduceerde arbeidskosten.

Mogelijkheden zien

Vrijwel iedereen die de leiding heeft over een systeem of productieproces zal vroeg of laat mogelijkheden opmerken om menselijke arbeid te vervangen. Wellicht ziet u mogelijkheden om efficiënter te werken, om de productiecapaciteit te vergroten, om de kwaliteit van producten te verbeteren of om het proces op bepaalde punten te versnellen. Het zien van mogelijkheden is één ding; het daadwerkelijk benutten van die mogelijkheden is een tweede. Automatisering van productieprocessen en systemen vergt nu eenmaal veel technisch inzicht. Maar gelukkig zijn er tegenwoordig gespecialiseerde bedrijven zoals Hollander Techniek die u kunnen helpen om uw ideeën te realiseren.

Technieken toepassen

Industriële automatisering draait niet alleen om het zien van mogelijkheden in een systeem of productieproces, maar ook om het sturen, beheren, berekenen en controleren van productieprocessen en machines. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende industriële automatiseringstechnieken, waaronder:

  • Robotisering: Robotisering is de meest tastbare van alle industriële automatiseringstechnieken. Hierbij worden robots ingezet voor bepaalde taken, zoals orderpicking, packing en palletizing.
  • SCADA: SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) is een systeem dat data uit productieprocessen verzamelt en deze op een overzichtelijke manier weergeeft.
  • ERP: ERP (Enterprise Resource Planning) is een type software dat wordt gebruikt ter ondersteuning van de processen binnen een bedrijf. ERP-software bestaat doorgaans uit kleinere modules die allemaal een specifieke taak ondersteunen, bijvoorbeeld voor het bijhouden van voorraden.
  • MES: Een MES (Manufacturing Execution System) is een informatiesysteem voor het aansturen van productieprocessen met een continu karakter.
  • DCS: Een DCS (Distributed Control System) is een digitaal systeem, bestaande uit diverse meetinstrumenten en verbonden met een procescomputer. Een DCS wordt gebruikt om productieprocessen te volgen, aan te sturen en te controleren.
  • Motion Control: Motion Control systemen zijn bedoeld om een object op gecontroleerde wijze naar een bepaalde positie te verplaatsen. Gecontroleerde snelheid, versnelling en vertraging zijn hierbij van essentieel belang.
  • PLC: Een PLC (Programmable Logic Controller) is een industriële computer die is aangepast om productieprocessen (assemblagelijnen of mechanische apparaten) aan te sturen.
  • SFC: SFC (Sequential Functioning Chart) is een grafische programmeertaal voor PLC’s, die wordt gebruikt voor het programmeren van processen die in stappen kunnen worden onderverdeeld.
  • Lean manufacturing: Elk industrieel automatiseringsproces wordt onderworpen aan de principes van lean manufacturing, waarbij verspillingen in het productieproces in kaart worden gebracht en geëlimineerd.

Geef een reactie